News

Portarlington Golf Club Scratch Cups Weekend

Scratch Cups 2020
Saturday /Sunday 5th 6th September 2020

Junior Scratch Cup
Sponsored by Worrell Harvesting
1st Gross Jack Corr (4) 74
2nd Gross Cathal Devlin (5) 75
3rd Gross John McCusker (5) 77
1st Nett Michael Wilcox (8) 70
2nd Nett Darren Conlon (7) 71
3rd Nett Paul Reilly (6) 72

Intermediate Scratch Cup
Sponsored By Jimmy Burke
1st Gross Alexander Jr Cleland (11) 81
2nd Gross Rory Goggin (12) 82
3rd Gross Rioghan Murphy (15) 83
1st Nett John Joe Byrne (17) 72 (b9)
2nd Nett Allen Norton (14) 72 (b6)
3rd Nett Martin Burke (14) 72

Minor Scratch Cup
Sponsored By Pint O’Port & Rock Inn
1st Gross Tom Slevin (20) 89
2nd Gross Martin Turley (19) 92
3rd Gross Martin Walsh (20) 94
1st Nett Thomas P Fitzpatrick (20) 75
2nd Nett Gerry Gorman (21) 76 (b6)
3rd Nett David McCormack (21) 76
Scroll to top