News

Open Week Friday 11th June 2 Person Team Event

Sponsor:- Centra Portarlington (Dermot Daniel)

1st     Niall Dunne  (3.2)                            44pts (B9)

                    Joseph Dunne   (11)  

2nd Jiaren Eina Pang (12.4)            44pts  (B9)

Jiayi Mairead Pang(25)

3rd   Ryan Conlon (12.2)                  44pts

         Darren Conlon (6.6)   

Scroll to top